قطعات XKP

 • فیلتر-40012126

  Sieve-40012126

  قابل استفاده در پمپ های (XKP804(554,904,1104,1604,2204

 • مهره-40018393

  Nut-40018393

  قابل استفاده در پمپ های (XKP804(554,904,1104,1604,2204

 • اورینگ-10009117

  O-Ring-10009117

  قابل استفاده در پمپ های (XKP1104(554,804,904,1604,2204

 • اورینگ-10009117

  O-Ring-10009117

  قابل استفاده در پمپ های (XKP1104(554,804,904,1604,2204

 • واسطه پلاستیکی-40018387

  Plastic Support-40018387

  قابل استفاده در پمپ های (XKP804(554,904,1104,1604,2204

 • فیلتر-40012126

  Sieve-40012126

  قابل استفاده در پمپ های (XKP804(554,904,1104,1604,2204

مقایسه کالاها