قطعات XKP

 • دیفیوزر-40018394

  Diffuser-40018394

  قابل استفاده در پمپ های (XKP804(1104,1604

 • مهره-40018393

  Nut-40018393

  قابل استفاده در پمپ های (XKP804(554,904,1104,1604,2204

 • پروانه-40031558

  Impeller-40031558

  قابل استفاده در پمپ XKP804

 • مهره-40018393

  Nut-40018393

  قابل استفاده در پمپ های (XKP804(554,904,1104,1604,2204

 • مهره-40018393

  Nut-40018393

  قابل استفاده در پمپ های (XKP804(554,904,1104,1604,2204

 • واسطه پلاستیکی-40018387

  Plastic Support-40018387

  قابل استفاده در پمپ های (XKP804(554,904,1104,1604,2204

مقایسه کالاها