پمپ های استخری

 • پمپ استخری(XKP 350-2)

  pool pump

  پمپ چرخ دنده ای XKP برای گردش آب در استخر های کوچک مورد استفاده قرار میگیرد. قابلیت جداسازی ذرات جامد معلق از آب حاوی ناخالصی.

 • پمپ جکوزی

  jacozi

  کاربرد پمپ جکوزی LEO سری LSPA :-گردش آب در وان یا جکوزی های خانگی-گردش آب استخر های کوچک-استخر های ماساژ هیدرولیکی-استخر های پرورش ماهی

 • پمپ استخری (XKP 804)

  pool pump

  پمپ چرخ دنده ای XKP برای گردش آب در استخر های کوچک و متوسط مورد استفاده قرار میگیرد. قابلیت جداسازی ذرات جامد معلق از آب حاوی ناخالصی.

 • پمپ استخری (XKP 1104)

  pool pump

  پمپ چرخ دنده ای XKP برای گردش آب در استخر های کوچک و متوسط مورد استفاده قرار میگیرد. قابلیت جداسازی ذرات جامد معلق از آب حاوی ناخالصی.

 • پمپ استخری (XKP 1604)

  pool pump

  پمپ چرخ دنده ای XKP برای گردش آب در استخر های کوچک و متوسط مورد استفاده قرار میگیرد. قابلیت جداسازی ذرات جامد معلق از آب حاوی ناخالصی.

 • پمپ استخری (XKP 2204)

  pool pump

  پمپ چرخ دنده ای XKP برای گردش آب در استخر های کوچک و متوسط مورد استفاده قرار میگیرد. قابلیت جداسازی ذرات جامد معلق از آب حاوی ناخالصی.

مقایسه کالاها