پمپ لجن کش چدنی سه فاز سری SW

  • لجن کش چدنی کاتر دار سه فاز با پروانه نیمه باز 50SWP 12-30-4/QG

    submersible sewage pump

    پمپ های لجن کش کاتر دار سری SWP که جهت انتقال سیالاتی همراه با ذرات جامد و معلق مثل آب های گل آلود و فاضلاب های صنعتی و خانگی حاوی ذرات معلق و الیاف های بلند و جامداتی مثل پلاستیک های بیمارستانی استفاده میشود و به صورت مستغرق درون سیال قرار می گیرند.

  • 50SWE 15-20-2.2 لجن کش چدنی سه فاز با پروانه دوکاناله

    submersible sewage pump

    پمپ های لجن کش چدنی سه فاز با پروانه دوکاناله سری SWE که جهت انتقال سیالاتی همراه با ذرات جامد و معلق مثل آب های گل آلود و فاضلاب های صنعتی و خانگی حاوی ذرات معلق و الیاف های بلند استفاده میشود و به صورت مستغرق درون سیال قرار می گیرند.

مقایسه کالاها