قطعات ACM

 • اورینگ-10000512

  O-Ring-10000512

  قابل استفاده در پمپ های Apm37 و Acm37

 • کاور فن-40011912

  Fan Cover-40011912

  قابل استفاده در پمپ های Apm37 و Acm37

 • فن-40005390

  Fan-40005390

  قابل استفاده در پمپ های Apm37 و Acm37

 • مکانیکال سیل-10001260

  Mechanical Seal-10001260

  قابل استفاده در پمپ های (XQm50/Apm37/Acm37/LGP10(15

مقایسه کالاها