حضور فعال گروه کرمانی در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

تاریخ خبر: 1396/02/21

حضور فعال گروه کرمانی در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

حضورفعال گروه تولیدی بازرگانی کرمانی در بیست و دومین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی به روایت تصویر

 

 

 

بازگشت